Chi Tiết Sản Phẩm

OLIGA MAX- CHUYÊN TUYẾN TRÙNG

Thông tin chi tiết

- Hàm lượng Oligo Chitosan: 5%

- Kích thước phân tử            : < 5000 Da

Sản phẩm khác

back-to-top.png