Chi Tiết Sản Phẩm

Silver Aqua- Nano Bạc 1000 ppm
Silver Aqua- Nano Bạc 1000 ppm Silver Aqua- Nano Bạc 1000 ppm

Thông tin chi tiết

Công dụng

  - Diệt hầu hết các loại virut, vi khuẩn, tảo, nấm gây hại

  - Xử lý và cải tạo môi trường thủy sản, đặc biệt môi trường nước ô nhiễm

  - Phòng và diệt nguồn bệnh trong ao nuôi

  - Khử mùi hôi tanh của nước, đặc biệt với những ao nuôi có chất thải hữu cơ từ phân gia súc và gia cầm

  - Hạn chế hiện tượng cá ăn nổi và các bệnh như đốm đỏ, đốm trắng, bệnh nấm thùy my, nấm nang, nấm bào tử và bệnh hoại tử trên tôm do chủng Vibrio parahaemoliticus gây ra

Hướng dẫn sử dụng

1. Phòng bệnh

   - Pha 1000 ml Dung dịch Nano Bạc Silver Aqua 1000 ppm vào 100 lít nước, tạt đều cho 5000 m3 ao nuôi thủy sản, tôm, cá

   - Chu kỳ: 3-4 tuần/lần

   - Sau 48-72 giờ sau khi dùng dung dịch Nano Bạc Silver Aqua 1000 ppm thì xử lý lại hệ đường ruột bằng men vi sinh

2. Khi có hiện tượng nước bị ô nhiễm

   - Khi có hiện tượng bị ô nhiễm, tôm cá bắt đầu có hiện tượng mắc bệnh: pha khoảng 1000 ml dung dịch Nano Bạc SIlver Aqua 1000 ppm vào 100 lít nước, tạt đều cho 4000 m3 ao nuôi thủy sản, tôm, cá

   - Chu kỳ: 1-2 tuần/lần

   - Sau 48-72 giờ sau khi dùng dung dịch Nano Bạc Silver Aqua 1000 ppm thì xử lý lại hệ đường ruột bằng men vi sinh

3. Giai đoạn phát dịch

   - Pha 1000 ml Dung dịch Nano Bạc Silver Aqua 1000 ppm vào 100 lít nước, tạt đều cho 2000 m3 ao nuôi thủy sản, tôm, cá

   - Chu kỳ: 1-2 tuần/lần

   - Sau 48-72 giờ sau khi dùng dung dịch Nano Bạc Silver Aqua 1000 ppm thì xử lý lại hệ đường ruột bằng men vi sinh

4. Cho ăn

  - 2 ml/kg thức ăn

5. Cải tạo ao mới

     - Pha 1000 ml Dung dịch Nano Bạc Silver Aqua 1000 ppm vào 100 lít nước, tạt đều cho 1000 m3 ao nuôi thủy sản, tôm, cá

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png