Chi Tiết Sản Phẩm

Clear Max 500

Thông tin chi tiết

Rửa vườn, sạch rong rêu & sạch nấm bệnh 

Hiệu quả cực nhanh - không để lại màu 

THÀNH PHẦN

Hữu cơ

80% 

pH 7.2
Cu 100ppm
Tỷ trọng 1.1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

+ Tẩy rong rêu: 2-5ml/1 lít nước. Nếu rong rêu quá nặng, 7ml/1 lít nước. 

+ Rửa vườn: 500ml/800-1000 lít nước. 

+ Sạch nấm bệnh (tưới gốc hoặc phun lá): 500ml/800-1000 lít nước. 

CÔNG DỤNG:

+ Tẩy rong rêu

+ Rửa vườn

+ Sạch nấm bệnh (tưới gốc hoặc phun lá).

Sản phẩm khác

back-to-top.png