Chi Tiết Sản Phẩm

Nano Bạc SILVER X 1500 ppm
Nano Bạc SILVER X 1500 ppm Nano Bạc SILVER X 1500 ppm

Thông tin chi tiết

Sản phẩm Dung dịch Nano Bạc 100000
APS < 30nm Xác nhận
CAS 7440-22-4 Xác nhận
Độ tinh khiết 99% Xác nhận
Màu sắc Vàng Xác nhận
pH 4-5 Xác nhận
Nồng độ 1,5 % khối lượng
Dung môi  Nước (ddH2O)

Giản đồ phân bố kích thước hạt Nano Bạc Tanixa

Hoạt tính kháng khuẩn của Nano Bạc (diệt trừ 99,99% vi khuẩn)

Video sản phẩm

Sản phẩm khác

back-to-top.png