Chi Tiết Sản Phẩm

Nano Đồng 20000 ppm

Thông tin chi tiết

- Kích thước trung bình 3 nm.

- Hàm lượng Đồng : 20000 ppm

Hoạt tính kháng nấm của FUNGY X

Kích thước hạt của Fungy X

Video minh họa sản phẩm

Sản phẩm khác

back-to-top.png