Chi Tiết Sản Phẩm

Dung dịch Nano Kẽm 1%

Thông tin chi tiết

Sản phẩm Dung môi phân tán NanoZnO 
CAS 1314-13-2 Xác nhận
APS 30-40nm Xác nhận
Độ tinh khiết 99.9% Xác nhận
pH Trung tính Xác nhận
Nồng độ Nano Kẽm 1 % khối lượng
Dung môi phân tán Nước (ddH2O)

Sản phẩm khác

back-to-top.png