CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Thành lập từ năm 2017, qua thời gian dài tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng, đến nay Công ty TNHH Công Nghệ TANIXA là một trong những doanh nghiệp hợp tác với Châu Âu dẫn đầu về ứng dụng Công nghệ Sinh học Nano vào nông nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển nền nông nghiệp xanh – sạch – bền vững.

Với phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, Tanixa cam kết tạo ra những sản phẩm Sinh học nano tiêu chuẩn Châu Âu, thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng và người tiêu dùng nông sản, góp phần giảm chi phí canh tác so với canh tác truyền thống.

VĂN HOÁ TANIXA

“DẪN ĐẦU ĐỂ KHÁC BIỆT”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tôn trọng các cam kết với khách hàng, đối tác, nhân viên và những người xung quanh. Giữ gìn uy tín bản thân, tổ chức, khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng đồng.

Chân thành và trách nhiệm với khách hàng, luôn xem vấn đề của khách hàng là vấn đề của chúng ta. Hành động theo đúng chuẩn mực đạo đức của xã hội. Trung thực, chính trực, công bằng, thiện chí trong tất cả các mối quan hệ.

Cải thiện liên tục từ quy trình, chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng tốt nhất từ khách hàng. Tiên phong trong các hoạt động, dịch vụ để tạo ra ưu thế tốt nhất trong việc chăm sóc khách hàng. Không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân liên tục để thích ứng với các thay đổi của môi trường.

Tốc độ, hiệu quả trong từng hoạt động, đáp ứng nhanh nhất và kịp thời các yêu cầu của khách hàng. Đề cao việc cập nhật nhanh những thay đổi bên ngoài, đưa ra kế hoạch hành động quyết liệt để chiến thắng.

Tanixa luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu và cán bộ nhân viên chính là tài sản quý báu nhất của doanh nghiệp Tạo cơ hội công bằng cho tất cả nhân viên phát triển nghề nghiệp và thành công tại công ty Xây dựng tập thể gắn bó, yêu thương nhau và xem nhau như những người thân trong gia đình. Khẳng định TANIXA là gia đình thứ hai của tất cả CBCNV.

CHỨNG CHỈ, TIÊU CHUẨN

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 17025:2005