Edit

TANIXA - GIẢI PHÁP LÀM GIÀU - ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Thành lập từ năm 2017, qua thời gian dài tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng, đến nay Công ty TNHH Công Nghệ TANIXA là một trong những doanh nghiệp hợp tác với Châu Âu dẫn đầu về ứng dụng Công nghệ Sinh học Nano vào nông nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển nền nông nghiệp xanh – sạch – bền vững.

Với phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, Tanixa cam kết tạo ra những sản phẩm Sinh học nano tiêu chuẩn Châu Âu, thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng và người tiêu dùng nông sản, góp phần giảm chi phí canh tác so với canh tác truyền thống.

VĂN HOÁ TANIXA

“DẪN ĐẦU ĐỂ KHÁC BIỆT”

  • Khác biệt về Công nghệ
  • Khác biệt về Giải pháp kinh tế tổng thể
  • Khác biệt về Sức khỏe cộng đồng
  • Khác biệt về Quan điểm kinh doanh, hợp tác với đối tác bền vững để trở thành bằng hữu
VĂN HOÁ TANIXA

DẪN ĐẦU ĐỂ KHÁC BIỆT

  • Khác biệt về Công nghệ
  • Khác biệt về giải pháp kinh tế tổng thể
  • Khác biệt về sức khỏe cộng đồng
  • Khác biệt về quan điểm kinh doanh, hợp tác với đối tác bền vững để trở thành bằng hữu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

giá trị cốt lõi

tín

tâm

tiến

tốc

nhân

chứng chỉ, tiêu chuẩn

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 17025:2005