Liên hệ để biết giá

Dùng trong nông nghiệp

Liên hệ để biết giá

CANXI NITRATE BORON - CANXIBO

Liên hệ để biết giá

Phân bón lá và các ngành công nghiệp khác

Liên hệ để biết giá

Tác động vào trong quá trình nảy nầm, kích thích nảy mầm, cây ra nhiều rễ, nhiều chồi hơn, kích thích rễ sơ cây phát triển, tăng đề kháng và hạn chế các tác nhân gây hại cây trồng...

Liên hệ để biết giá

Sản xuất phân bón lá dạng bột

Liên hệ để biết giá

Dùng trong nông nghiệp

Liên hệ để biết giá

Dùng trong sản xuất phân bón

Liên hệ để biết giá

Dùng trong nông nghiệp

Liên hệ để biết giá

Dùng trong nông nghiệp, thủy sản và các ngành công nghiệp

Liên hệ để biết giá

Dùng trong nông nghiệp và các ngành công nghiệp

Liên hệ để biết giá

Dùng trong nông nghiệp và các ngành công nghiệp

Liên hệ để biết giá

Dùng trong nông nghiệp và các ngành khác