Liên hệ để biết giá

Giải pháp làm bông thay thế paclobutrazol số 1. Không suy cây, ra bông khoẻ. Tiết kiệm 30-50% chi phí phân thuốc.

Chai 100ml
Chai 500ml
180.000 đ

Rửa vườn. Tẩy sạch rong rêu, nấm khuẩn. Xử lý nấm tắc kè, ghẻ, đốm đen, nấm hồng, đốm rong. Xử lý nứt thân xì mủ

Liên hệ để biết giá

Chuyên trị khuẩn phổ rộng. Đặc trị bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên lúa, sương mai trên cà chua

Liên hệ để biết giá

Khắc tinh phytop, ngăn ngừa nấm - khuẩn. Cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, cố định đạm. Giải độc, tăng đậu trái, đẹp trái

Liên hệ để biết giá

Đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa. Chuyên trị nấm phổ rộng.

Liên hệ để biết giá

Đối kháng vi khuẩn & nấm gây bệnh Ủ phân & phục hồi cây bị stress

Chai 500ml
90.000 đ

Ngăn ngừa nứt thân xì mủ. Tạo miễn dịch - ngăn ngừa thối rễ. Tăng hiệu quả thuốc bệnh. Lân lưu dẫn 2 chiều làm bông

Chai 500ml
Gói 50ml
Liên hệ để biết giá

Phân bón hữu cơ - tinh dầu sả. Giải pháp cho bệnh khảm, đầu lân, gù đầu & virus hại cây trồng