Edit

WE ARE HIRING

JOIN OUR TEAM

cơ hội việc làm tại tanixa

cơ hội việc làm tại tanixa

chính sách nhân sự

tôn chỉ

Công bằng – Minh bạch – Khách quan là tôn chỉ mà Tanixa đặt ra và tuân thủ xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty. Mọi ứng viên tham gia ứng tuyển tại Tanixa đều được xem xét, đánh giá một cách công bằng. Mọi chính sách cho người lao động tại Tanixa đều được thực hiện một cách minh bạch. Quá trình đào tạo và phát triển nhân viên luôn diễn ra một cách khách quan nhất. Tại Tanixa, chúng tôi mong muốn mọi thành viên luôn làm điều đúng nhất hay nói khác đi là hành động với sự liêm chính cao nhất để bản thân trở thành một người đáng tôn trọng trong một tổ chức đáng tin cậy.

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Tại Tanixa, chúng tôi luôn chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân viên và luôn tin rằng đó chính là sự đầu tư bền vững cho tương lai. Khi là thành viên của Tanixa, bạn sẽ có cơ hội được tham gia đào tạo theo các hình thức phù hợp để hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức ngày càng cao trong công việc. Khi hiệu quả làm việc của bạn được nâng cao, bạn sẽ được giao phó những công việc thử thách hơn và cùng với sự hỗ trợ tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên, mục tiêu nghề nghiệp của bạn chắc chắn sẽ thành hiện thực.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - ĐÃI NGỘ

Với mong muốn tạo một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với chế độ đãi ngộ, chính sách phúc lợi hấp dẫn để nhằm giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng, Tanixa luôn chú trọng việc hoàn thiện và ngày càng nâng cao các chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên. Ngoài những chính sách quy định theo Luật Lao động, Tanixa còn có các kỳ thưởng định kỳ và thưởng đột xuất đối với các nhân viên có thành tích nổi trội. Tại Tanixa, mọi nỗ lực và thành quả của nhân viên đều được Công ty công nhận và khen thưởng kịp thời.

tôn chỉ

Công bằng – Minh bạch – Khách quan là tôn chỉ mà Tanixa đặt ra và tuân thủ xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty. Mọi ứng viên tham gia ứng tuyển tại Tanixa đều được xem xét, đánh giá một cách công bằng. Mọi chính sách cho người lao động tại Tanixa đều được thực hiện một cách minh bạch. Quá trình đào tạo và phát triển nhân viên luôn diễn ra một cách khách quan nhất. Tại Tanixa, chúng tôi mong muốn mọi thành viên luôn làm điều đúng nhất hay nói khác đi là hành động với sự liêm chính cao nhất để bản thân trở thành một người đáng tôn trọng trong một tổ chức đáng tin cậy.

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Tại Tanixa, chúng tôi luôn chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân viên và luôn tin rằng đó chính là sự đầu tư bền vững cho tương lai. Khi là thành viên của Tanixa, bạn sẽ có cơ hội được tham gia đào tạo theo các hình thức phù hợp để hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức ngày càng cao trong công việc. Khi hiệu quả làm việc của bạn được nâng cao, bạn sẽ được giao phó những công việc thử thách hơn và cùng với sự hỗ trợ tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên, mục tiêu nghề nghiệp của bạn chắc chắn sẽ thành hiện thực.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - ĐÃI NGỘ

Với mong muốn tạo một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với chế độ đãi ngộ, chính sách phúc lợi hấp dẫn để nhằm giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng, Tanixa luôn chú trọng việc hoàn thiện và ngày càng nâng cao các chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên. Ngoài những chính sách quy định theo Luật Lao động, Tanixa còn có các kỳ thưởng định kỳ và thưởng đột xuất đối với các nhân viên có thành tích nổi trội. Tại Tanixa, mọi nỗ lực và thành quả của nhân viên đều được Công ty công nhận và khen thưởng kịp thời.

đăng ký ứng tuyển

muc-ung-tuyen