Liên hệ để biết giá

Tăng độ phì nhiêu cho đất - Ổn định pH đất. Phát triển rễ khoẻ mạnh - Bền cây. Điều trị rối loạn sinh lý cây trồng

Liên hệ để biết giá

Cải tạo đất - nâng pH. Phục hồi sau thu hoạch. Giải độc Paclobutrazol, ngộ độc hữu cơ, phèn & mặn

Liên hệ để biết giá

Ngăn ngừa, hạn chế nấm phytop. Ngăn ngừa tuyến trùng. Ra rễ cực mạnh, cải tạo đất - nâng pH. Phục hồi sau thu hoạch. Giải độc Paclobutrazol, ngộ độc hữu cơ, phèn & mặn.

140.000 đ

Bung rễ cực nhanh - Cung cấp canxi dễ tiêu

Liên hệ để biết giá

Cải tạo đất, nâng pH. Đối kháng nấm bệnh gây hại. Phân huỷ độc tố, phèn, mặn, hữu cơ.

Liên hệ để biết giá

Phân giải thuốc sâu & thuốc bvtv tồn dư trong đất. Phân giải paclobutrazol & thuốc cỏ tồn dư trong đất. Xử lý đất trước khi trồng trọt.  

Liên hệ để biết giá

Ngăn ngừa, hạn chế nấm phytop, héo xanh, héo rũ. Kích rễ, ra rễ cực mạnh. Cải tạo đất, nâng pH. Ức chế bướu rễ, tuyến trùng.