Edit

TANIXA

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

NHỮNG LÝ DO KHIẾN NÔNG DÂN CHƯA
THÀNH CÔNG

NHỮNG LÝ DO KHIẾN NÔNG DÂN CHƯA THÀNH CÔNG

■ thiếu kiến thức
■ Không có đầu ra

■ năng suất thấp
■ sản phẩm chưa đạt chuẩn

Nhưng lý do quan trọng nhất chính là người nông dân thiếu giải pháp toàn diện giải quyết nhưng vấn đề nan giải của nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất vụ mùa, gia tăng chất lượng sản phẩm từ đó tạo ra những sản phẩm có giá trị cao được thị trường đón nhận.

THẤU HIỂU NÔNG NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI
GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

Tanixa mang đến các giải pháp công nghệ sinh học Nano, đồng hành cùng người nông dân làm giàu và sống khỏe.

THẤU HIỂU NÔNG NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

Tanixa mang đến các giải pháp công nghệ sinh học Nano, đồng hành cùng người nông dân làm giàu và sống khỏe.

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

GPTT-cay-rau-mau

BỆNH HẠI
Khảm – Xoắn đọt – Gù đầu – Chạy dây – Héo xanh héo rũ – Thối bẹ – Phỏng lá – Sương mai – Thán thư – Chết dây – Mốc sương – Cháy bìa lá – Thối củ

Côn trùng
Tuyến trùng – Ruồi đục trái – Bọ nhảy – Sâu đục thân – Sâu keo – Sâu xanh da láng – Sâu xanh – Sâu tơ – Rệp sáp – Bọ trĩ – Rầy phấn trắng – Nhện đỏ – Ngăn ngừa côn trùng – Sâu đất – Sùng đất – Sâu lá

Dinh dưỡng
Chống chín sớm – Thúc trái, vô hạt, no trái – Dưỡng rễ, bung tược – Dày lá, chống nứt trái, nặng ký – To trái, nặng ký – Dày lá, xanh lá – To củ – Chặn đọt

BỆNH HẠI
Đạo ôn – Lem lép hạt – Cháy bìa lá

Côn trùng
Sâu đục thân – Sâu cuốn lá – Bọ trĩ – Bù lạch – Rầy nâu – Rầy trắng – Nhện gié – Muỗi hành – Ngăn ngừa sâu rầy

Dinh dưỡng
Vô hạt – Lùn bụi – Chống đổ ngã, nở bụi – Ngâm ủ giống – Sản xuất lúa an toàn

GPTT-cay-lua
GPTT_cay-an-trai

BỆNH HẠI
Thối rễ – Tuyến trùng – Nấm hồng – Nứt thân xì mủ – Ghẻ lá – Tẩy rong rêu – Rửa vườn – Sạch bệnh

Côn trùng
Sâu đục trái – Rầy xanh – Rệp sáp – Nhện

Dinh dưỡng
Bung đọt, mập đọt – Sửa tướng, chống móp méo trái – To trái, nặng ký – Xử lý ra hoa nghịch vụ – Neo trái – Giải độc – Phục hồi sau thu hoạch

BỆNH HẠI
Thối rễ – Nấm hồng

Côn trùng
Tuyến trùng

cay-cong-nghiep
cay-hoa-kieng

BỆNH HẠI
Sọc thân virus – Phấn trắng – Gỉ sắt – Lở cổ rễ – Thối mềm vi khuẩn – Thối nâu vi khuẩn – Thối rễ – Thối đen

Côn trùng
Sâu – Rệp – Nhện đỏ – Rầy phấn trắng – Rầy mềm – Bọ trĩ – Ngăn ngừa côn trùng

Dinh dưỡng
Ra rễ, dưỡng rễ – Đậu bông – Dày cánh, chống rụng cánh – Đẹp hoa, hoa tươi lâu – Cắm hoa lâu tàn

Cải tạo đất – pH đất – Cấu tạo đất
GPTT-cai-tao-dat

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

CÂY RaU MÀU

Bệnh hại

Côn trùng

Dinh dưỡng

cây lúa

Bệnh hại

Côn trùng

Dinh dưỡng

CÂY ĂN TRÁI

Bệnh hại

Côn trùng

Dinh dưỡng

CÂY CÔNG NGHIỆP

Bệnh hại

Côn trùng

Dinh dưỡng

CÂY HOA KIỂNG

Bệnh hại

Côn trùng

Dinh dưỡng

CẢI TẠO ĐẤT

Bệnh hại

Côn trùng

Dinh dưỡng