Edit
TANIXA​

THỔI BAY NỖI LO NHÀ NÔNG
Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

THỔI BAY NỖI LO NHÀ NÔNG
Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

Previous
Next
TANIXA​

THỔI BAY NỖI LO NHÀ NÔNG
Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

THỔI BAY NỖI LO NHÀ NÔNG
Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

THỔI BAY NỖI LO NHÀ NÔNG
Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

THỔI BAY NỖI LO NHÀ NÔNG

Tanixa Thấu hiểu và trăn trở trước những khó khăn của bà con nông dân trong canh tác nông nghiệp về chi phí sản xuất tổng thể, chất lượng nông sản.

Cùng mong muốn đưa nền nông nghiệp Việt Nam trở nên xanh – sạch – bền vững, Tanixa đã phát triển và thương mại hóa các sản phẩm Công nghệ Sinh học Nano ứng dụng trong nông nghiệp.

Mang đến các giải pháp thiết thực:

– Phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả, lâu dài.

– Khắc phục tình trạng côn trùng nhanh kháng thuốc.

– Cây trồng bị ngộ độc

– Tiết kiệm chi phí canh tác cho bà con nông dân từ 30% – 40%.

– An toàn, không gây độc hại cho người canh tác và người tiêu dùng.

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU. ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE

THỔI BAY NỖI LO NHÀ NÔNG

Tanixa Thấu hiểu và trăn trở trước những khó khăn của bà con nông dân trong canh tác nông nghiệp về chi phí sản xuất tổng thể, chất lượng nông sản. Cùng mong muốn đưa nền nông nghiệp Việt Nam trở nên xanh – sạch – bền vững, Tanixa đã phát triển và thương mại hóa các sản phẩm Công nghệ Sinh học Nano ứng dụng trong nông nghiệp.

Mang đến các giải pháp thiết thực:

– Phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả, lâu dài.

– Khắc phục tình trạng côn trùng nhanh kháng thuốc.

– Cây trồng không bị ngộ độc.

– Tiết kiệm chi phí canh tác cho bà con nông dân từ 30% – 40%.

– An toàn, không gây độc hại cho người canh tác và người tiêu dùng.

THẤU HIỂU NÔNG NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI
GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

THẤU HIỂU NÔNG NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

Tanixa mang đến các giải pháp công nghệ sinh học Nano, đồng hành cùng người nông dân làm giàu và sống khỏe.

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

GIẢI PHÁP NÔNG
NGHIỆP TIÊN TIẾN

Cây rau màu

Cây rau màu

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư - Chết dây - Mốc sương - Cháy bìa lá - Thối củ

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn trắng - Nhện đỏ - Ngăn ngừa côn trùng - Sâu đất - Sùng đất - Sâu lá

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, chống nứt trái, nặng ký - To trái, nặng ký - Dày lá, xanh lá - To củ - Chặn đọt

Xem chi tiết

Cây lúa

Cây lúa

Bệnh hại

Đạo ôn - Lem lép hạt - Cháy bìa lá

Côn trùng

Sâu đục thân - Sâu cuốn lá - Bọ trĩ - Bù lạch - Rầy nâu - Rầy trắng - Nhện gié - Muỗi hành - Ngăn ngừa sâu rầy

Dinh dưỡng

Vô hạt - Lùn bụi - Chống đổ ngã, nở bụi - Ngâm ủ giống - Sản xuất lúa an toàn

Xem chi tiết

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Bệnh hại

Thối rễ - Tuyến trùng - Nấm hồng - Nứt thân xì mủ - Ghẻ lá - Tẩy rong rêu - Rửa vườn - Sạch bệnh

Côn trùng

Sâu đục trái - Rầy xanh - Rệp sáp - Nhện

Dinh dưỡng

Bung đọt, mập đọt - Sửa tướng, chống móp méo trái - To trái, nặng ký - Xử lý ra hoa nghịch vụ - Neo trái - Giải độc - Phục hồi sau thu hoạch

Xem chi tiết

Cây công nghiệp

Cây công nghiệp

Bệnh hại

Thối rễ - Nấm hồng

Côn trùng

Tuyến trùng

Xem chi tiết

Cây hoa kiểng

Cây hoa kiểng

Bệnh hại

Sọc thân virus - Phấn trắng - Gỉ sắt - Lở cổ rễ - Thối mềm vi khuẩn - Thối nâu vi khuẩn - Thối rễ - Thối đen

Côn trùng

Sâu - Rệp - Nhện đỏ - Rầy phấn trắng - Rầy mềm - Bọ trĩ - Ngăn ngừa côn trùng

Dinh dưỡng

Ra rễ, dưỡng rễ - Đậu bông - Dày cánh, chống rụng cánh - Đẹp hoa, hoa tươi lâu - Cắm hoa lâu tàn

Xem chi tiết

cải tạo đất

cải tạo đất

Cải tạo đất

pH đất

Cấu tạo đất

Xem chi tiết

GIẢI PHÁP NÔNG
NGHIỆP TIÊN TIẾN

Cây rau màu

Cây rau màu

Bệnh hại
Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư - Chết dây - Mốc sương - Cháy bìa lá - Thối củ
Côn trùng
Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu tơ - Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn trắng - Nhện đỏ - Sâu đất - Sùng đất - Sâu lá Dinh dưỡng
Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, xanh lá - To củ - Chặn đọt
Xem chi tiết

Cây lúa

Cây lúa

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

Cây ăn quả

Cây ăn quả

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

Cây công nghiệp

Cây công nghiệp

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

Cây hoa kiểng

Cây hoa kiểng

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

cải tạo đất

cải tạo đất

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

SỰ HÀI LÒNG TỪ HÀNG vẠN NÔNG DÂN

Trong 5 năm hoạt động, chúng tôi đã chinh phục rất nhiều bà con nông dân bằng những sản phẩm của mình. Mỗi vụ mùa bội thu của bà con là niềm vui và động lực để chúng tôi ngày càng cố gắng hoàn thiện và phát triển.

HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Với phương châm “Dẫn đầu để khác biệt”, TANIXA là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh và công nghệ nano vào lĩnh vực nông nghiệp mang đến những giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết các vấn đề nan giải của nhà nông, đồng hành cùng người nông dân làm giàu và sống khoẻ. Các sản phẩm của TANIXA đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, môi trường ISO 9001:2015 và ISO 14001: 2015

đối tác của tanixa

Bài viết mới