Edit
TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

Previous
Next
TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

TANIXA​

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU.
ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE.

Đồng hành & phát triển cùng người nông dân Việt Nam

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU. ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE

Nền nông nghiệp nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, canh tác còn lạc hậu khiến cho vụ mùa thu hoạch thấp, nông sản chưa đạt được giá trị kinh tế cao. Tanixa thấu hiểu và trăn trở trước những vấn đề mà người nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam đang gặp phải. Vì vậy, chúng tôi mong muốn góp sức mình vào việc xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam, nâng cao năng suất vụ mùa cho bà con nông dân bằng việc mang đến Giải pháp Công nghệ Sinh học Nano thông qua những sản phẩm chất lượng, uy tín, để đồng hành cùng nhà nông làm giàu, sống khoẻ.

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU. ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE

GIẢI PHÁP LÀM GIÀU. ĐỒNG HÀNH SỐNG KHỎE

Nền nông nghiệp nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, canh tác còn lạc hậu khiến cho vụ mùa thu hoạch thấp, nông sản chưa đạt được giá trị kinh tế cao. Tanixa thấu hiểu và trăn trở trước những vấn đề mà người nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam đang gặp phải. Vì vậy, chúng tôi mong muốn góp sức mình vào việc xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam, nâng cao năng suất vụ mùa cho bà con nông dân bằng việc mang đến Giải pháp Công nghệ Sinh học Nano thông qua những sản phẩm chất lượng, uy tín, để đồng hành cùng nhà nông làm giàu, sống khoẻ.

THẤU HIỂU NÔNG NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI
GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

THẤU HIỂU NÔNG NGHIỆP ĐỂ MANG LẠI GIẢI PHÁP THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

Tanixa mang đến các giải pháp công nghệ sinh học Nano, đồng hành cùng người nông dân làm giàu và sống khỏe.

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

GIẢI PHÁP NÔNG
NGHIỆP TIÊN TIẾN

Cây rau màu

Cây rau màu

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư - Chết dây - Mốc sương - Cháy bìa lá - Thối củ

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn trắng - Nhện đỏ - Ngăn ngừa côn trùng - Sâu đất - Sùng đất - Sâu lá

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, chống nứt trái, nặng ký - To trái, nặng ký - Dày lá, xanh lá - To củ - Chặn đọt

Xem chi tiết

Cây lúa

Cây lúa

Bệnh hại

Đạo ôn - Lem lép hạt - Cháy bìa lá

Côn trùng

Sâu đục thân - Sâu cuốn lá - Bọ trĩ - Bù lạch - Rầy nâu - Rầy trắng - Nhện gié - Muỗi hành - Ngăn ngừa sâu rầy

Dinh dưỡng

Vô hạt - Lùn bụi - Chống đổ ngã, nở bụi - Ngâm ủ giống - Sản xuất lúa an toàn

Xem chi tiết

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Bệnh hại

Thối rễ - Tuyến trùng - Nấm hồng - Nứt thân xì mủ - Ghẻ lá - Tẩy rong rêu - Rửa vườn - Sạch bệnh

Côn trùng

Sâu đục trái - Rầy xanh - Rệp sáp - Nhện

Dinh dưỡng

Bung đọt, mập đọt - Sửa tướng, chống móp méo trái - To trái, nặng ký - Xử lý ra hoa nghịch vụ - Neo trái - Giải độc - Phục hồi sau thu hoạch

Xem chi tiết

Cây công nghiệp

Cây công nghiệp

Bệnh hại

Thối rễ - Nấm hồng

Côn trùng

Tuyến trùng

Xem chi tiết

Cây hoa kiểng

Cây hoa kiểng

Bệnh hại

Sọc thân virus - Phấn trắng - Gỉ sắt - Lở cổ rễ - Thối mềm vi khuẩn - Thối nâu vi khuẩn - Thối rễ - Thối đen

Côn trùng

Sâu - Rệp - Nhện đỏ - Rầy phấn trắng - Rầy mềm - Bọ trĩ - Ngăn ngừa côn trùng

Dinh dưỡng

Ra rễ, dưỡng rễ - Đậu bông - Dày cánh, chống rụng cánh - Đẹp hoa, hoa tươi lâu - Cắm hoa lâu tàn

Xem chi tiết

cải tạo đất

cải tạo đất

Cải tạo đất

pH đất

Cấu tạo đất

Xem chi tiết

GIẢI PHÁP NÔNG
NGHIỆP TIÊN TIẾN

Cây rau màu

Cây rau màu

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

Cây lúa

Cây lúa

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

Cây ăn quả

Cây ăn quả

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

Cây công nghiệp

Cây công nghiệp

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

Cây hoa kiểng

Cây hoa kiểng

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

cải tạo đất

cải tạo đất

Bệnh hại

Khảm - Xoắn đọt - Gù đầu - Chạy dây - Héo xanh héo rũ - Thối bẹ - Phỏng lá - Sương mai - Thán thư

Côn trùng

Tuyến trùng - Ruồi đục trái - Bọ nhảy - Sâu đục thân - Sâu keo - Sâu xanh da láng - Sâu xanh - Sâu tơ - Ngăn ngừa CT -Rệp sáp - Bọ trĩ - Rầy phấn nắng - Nhện đỏ

Dinh dưỡng

Chống chín sớm - Thúc trái, vô hạt, no trái - Dưỡng rễ, bung tược - Dày lá, nứt trái, nặng ký - To trái nặng ký - Dày lá, xanh lá

Xem chi tiết

SỰ HÀI LÒNG TỪ HÀNG vẠN NÔNG DÂN

Trong hai mươi năm hoạt động, chúng tôi đã chinh phục được rất rất nhiều người với sản phẩm của mình. Mỗi khách hàng thành công cũng là niềm vui và động lực để chúng tôi càng ngày càng cố gắng

HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Với phương châm “Dẫn đầu để khác biệt”, TANIXA là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh và công nghệ nano vào lĩnh vực nông nghiệp mang đến những giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết các vấn đề nan giải của nhà nông, đồng hành cùng người nông dân làm giàu và sống khoẻ. Các sản phẩm của TANIXA đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, môi trường ISO 9001:2015 và ISO 14001: 2015

đối tác của tanixa