Chi Tiết Sản Phẩm

Dung dịch Nano SiO2 6-12%

Thông tin chi tiết

Sản phẩm Silicon Dioxide Dispersion
CAS 7631-86-9 Xác nhận
APS 30nm Xác nhận
Độ tinh khiết 99.99% Xác nhận
Màu sắc Mờ đục Xác nhận
pH 7 Xác nhận
Cấu trúc Vô định hình Xác nhận
Nồng độ Nano SiO2 ≤12% khối lượng 
Dung môi phân tán Nước (ddH2O)

Video sản phẩm 

Sản phẩm khác

back-to-top.png