Chi Tiết Sản Phẩm

Nano Silic- Sili Max (SiO2 12% w/w)

Thông tin chi tiết

- Kích thước         : 5-10 nm

- Hàm lượng SiO2: 12%

- Dạng lỏng

Video minh họa sản phẩm

Sản phẩm khác

back-to-top.png