Nấm hồng

09-08-2021

* NGUYÊN NHÂN: nấm gây ra

* ĐỐI TƯỢNG THƯỜNG GẶP: cây có múi, sầu riêng,…

* GIẢI PHÁP: Clear Max (diệt nấm bệnh, tiếp xúc) + Tanixa Protek Max (kích kháng, lưu dẫn)

* LIỀU DÙNG: 500 ml Clear Max + 1000 ml Tanixa Protek Max /800-1000 lít nước, phun lá

* HIỆU QUẢ: 3 ngày sau phun

 

 

Các bài viết khác

back-to-top.png