Thối đen

09-08-2021

* NGUYÊN NHÂN: Nấm Phytophthora palmivora, Buti (Phytophthora cactorum, Shroet)

* VỊ TRÍ XUẤT HIỆN: lá, hoa, rễ

* ĐỐI TƯỢNG THƯỜNG GẶP:  lan

* TRIỆU CHỨNG: Ở lá đầu tiên là những đốm ngậm nước lan rộng và nhanh chóng và sau đó chuyển sang màu nâu hoặc đen.

Nấm bệnh có thể tấn công bộ rễ hay phần ngọn, tạo nên những đốm hoại tử dần dần lan rộng lên hoặc xuống làm rụng cả bộ lá của cây. Hoa bị bệnh tấn công tạo thành vết hoại tử màu đen, có hoặc không có quầng. Hoa còn non bị bệnh thường bị rụng khỏi cuống hoa. Toàn cuống hoa có thể bị sẹo lõm xuống, nếu một vài phần bị nấm bệnh tấn công.

* GIẢI PHÁP: Tanixa Bio Que 3.6EC + Oliga Max Gold dập bệnh

* LIỀU DÙNG:

+ 2 ml Tanixa Bio Que 3.6EC + 1 ml Oliga Max Gold /1 lít nước

+ Phun Tanixa Bio B4 định kỳ để kiểm soát bệnh và dưỡng hoa kiểng

* HIỆU QUẢ: 3 ngày sau phun

               

 

Các bài viết khác

back-to-top.png