Thối nâu vi khuẩn

09-08-2021

* NGUYÊN NHÂN: Vi khuẩn Pseudomonas gladioii

* VỊ TRÍ XUẤT HIỆN:

* ĐỐI TƯỢNG THƯỜNG GẶP: lan

* TRIỆU CHỨNG: Trong suốt mùa mưa bệnh trở nên quan trọng, bệnh lan rộng nhanh và gây hại nặng. Những cây lan thuộc giống Dendroblum hầu như điều nhiễm bệnh. Bệnh khởi đầu là một đốm nhỏ, ngậm nước trên lá, dưới điều kiện nóng và ẩm vết bệnh lan rộng ra dần cả lá. Phần bị bệnh thường có dạng nhũn, ướt trong đó vi khuẩn được lan truyền do nước văng tung tóe.

* GIẢI PHÁP: Tanixa Bio Que 3.6EC + Oliga Max Gold dập bệnh

* LIỀU DÙNG:

+ 2 ml Tanixa Bio Que 3.6EC + 1 ml Oliga Max Gold /1 lít nước

+ Phun, tưới Tanixa Bio B4 định kỳ để kiểm soát bệnh và dưỡng hoa kiểng

* HIỆU QUẢ: 3 ngày sau phun

 

        

 

             

 

Các bài viết khác

back-to-top.png