Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp làm bông thay thế paclobutrazol số 1. Không suy cây, ra bông khoẻ. Tiết kiệm 30-50% chi phí phân thuốc.

Thành phần

 • Hàm lượng hữu cơ
  50%
 • Kẽm (Zn)
  100mg/lít
 • pHH2O
  5,5
 • Tỷ trọng
  1,05

Công dụng

 • Giải pháp thay thế Paclobutrazol số 1
 • Không suy cây, ra bông khỏe
 • Không ra bông hỗn
 • Ngắn lóng, chặn đọt
 • Không tồn lưu
 • Không cháy lá
 • Không hư rễ

Ưu điểm

ƯU ĐIỂM CỦA CHADOT MAX

 • Không gây tồn dư
 • Sau 7 ngày phun sản phẩm bị phân huỷ hết
 • Có phụ gia thấm sâu nên sau 30 phút, thuốc hấp thu hoàn toàn
 • Không gây suy cây, không gây suy rễ

NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHADOT MAX

 • Rễ không suy nên phải dằn kali (Tanixa Kama) ở rễ
 • Cây không huy động đủ dinh dưỡng lên bông. Nên phải làm lá bóng, khoẻ. Nên sử dụng Tanixa
  MKP, Tanixa 10-50-10
 • Thời gian tồn lưu ngắn nên phải phun lặp lại 5-7 ngày

Quy cách

Chai 1 lít

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng

Công dụng

Giai đoạn

Liều dùng

Lưu ý & Cách phun

LúaNgắn lóng, hạn chế đổ ngã20-25 NSS50ml/25 lítPhun lá
45-45 NSS50ml/25 lítPhun lá
Cây ăn tráiChặn đọt, già lá nhanh1000ml/200 lítPhun lá

Kết hợp MKP, 10-60-10, Lân 2 chiều tăng hiệu quả
Làm bông1000ml/200 lítPhun lá

Kết hợp MKP, 10-60-10, tăng hiệu quả
Hạn chế bông rụng trắng khi đi đọt1000ml/200 lít Phun lá

Kết hợp MKP, 10-60-10 tăng hiệu quả
Cây kiểng, bonsaiTuỳ theo giai đoạn cây kiểng1000ml cho 50-200 lít

Lưu ý

Phun qua lá vào sáng sớm hoặc chiều mát.