Chi Tiết Sản Phẩm

Chiotosan Oligosaccharide

Thông tin chi tiết

Sản phẩm

Chitosan Oligosaccharide

Loại:

 Cấp độ

nông nghiệp

Chỉ tiêu

Đặc tính

Màu sác

Vàng

Hàm lượng(%)

≥85

Trọng lượng

phân tử(Da)

≤3000

Kích thước (Mesh)

≥80

Độ ẩm (%)

≤10.0

Hàm lượng tro (%)

≤2.0

Không tan (%)

≤1.0

pH 

4.5-7.0

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png