Chi Tiết Sản Phẩm

OLIGO CHITOSAN 8%

Thông tin chi tiết

- Hàm lượng Oligo Chitosan: 3.5%

- Kích thước phân tử            : < 5000 Da

- Tương hợp với tất cả các phân bón thuốc bảo vệ thực vật

- Không bị tủa khi pH>7

Sản phẩm khác

back-to-top.png