Liên hệ giá - 038 859 5788

Hàm lượng Oligo Chitosan: 3.5%

Danh mục: