Chi Tiết Sản Phẩm

TANIXA BIO FEED 500

Thông tin chi tiết

Chuyên dùng kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp

 

THÀNH PHẦN

Vi sinh phân giải Xenlulo

(Beauveria bassiana, Metazhizum anisopole, Verticillum lecanii)

1x107 CFU/ml

Bacillus sp. (Bacillus thurigensis var kutaski) 1x107 CFU/ml
pH 4,0
Tỷ trọng 1,05

 

DẠNG: Lỏng

 

CƠ CHẾ:

 - Độc tố vi khuẩn gây độc đường ăn

 - Nấm kí sinh

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Phun thuốc khi rầy và bọ trĩ mới xuất hiện. Pha 50ml/bình 25 lít, phun ướt đều tán lá, phun lặp lại khi cần thiết 

 

LƯU Ý:

- Không phun chung với thuốc diệt nấm, khuẩn

- Thời gian cách ly: 0 ngày

Sản phẩm khác

back-to-top.png