Liên hệ để biết giá

Kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp, sâu kháng. Gây độc tố đường ăn, nấm kí sinh.

Công dụng

Kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp, sâu kháng

Độc tố đường ăn, nấm kí sinh

Thành phần

 • Bacillus sp
  1x108CFU/ml
 • pHH2O
  4,0
 • Tỷ trọng
  1,05
 • VSV phân giải Xenlulo
  1x108CFU/ml

Quy cách

Gói 50ml | Chai 1 lít

Ưu điểm

Giải pháp sinh học kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp, sâu kháng.

Gây độc tố đường ăn, nấm kí sinh.

Hướng dẫn sử dụng

Lúa, rau màu: 2ml/1 lít nước.

Cây trồng khác: 1-2ml/1 lít nước.

Phun ướt đều tán lá, phun vào lúc chiều mát.

Lưu ý

Không phun chung với thuốc diệt nấm, khuẩn.

Phun qua lá vào sáng sớm hoặc chiều mát.