Liên hệ để biết giá

 • Giải pháp sinh học kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp, sâu kháng.
 • Độc tố đường ăn, nấm kí sinh.

Công dụng

Kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp, sâu kháng

Độc tố đường ăn, nấm kí sinh

Thành phần

 • Bacillus sp
  1x108CFU/ml
 • pHH2O
  4,0
 • Tỷ trọng
  1,05
 • VSV phân giải Xenlulo
  1x108CFU/ml

Quy cách

Gói 50ml | Chai 1 lít

Ưu điểm

 • Giải pháp sinh học kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp, sâu kháng.
 • Gây độc tố đường ăn, nấm kí sinh.

Hướng dẫn sử dụng

 • Lúa, rau màu: 2ml/1 lít nước.
 • Cây ăn trái: 2ml/1 lít nước.
 • Phun ướt đều tán lá, phun vào lúc chiều mát.

Lưu ý

 • Không phun chung với thuốc diệt nấm, khuẩn.
 • Phu qua lá vào sáng sớm hoặc chiều mát.
 • Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Để xa tầm với của trẻ em