Liên hệ để biết giá

Hoạt tính kháng nấm của FUNGY X - Kích thước hạt của Fungy X

Liên hệ để biết giá

Kích rễ. Ức chế bướu rễ, héo xanh, héo rũ. Ngâm ủ giống giúp rễ mập, dài, hạn chế chết cây con.

Liên hệ để biết giá

Hàm lượng Oligo Chitosan: 3.5%

Liên hệ để biết giá

Dày lá, nở bụi. Đứng lá, cứng cây, mau già lá.

Liên hệ để biết giá

Nở bụi. Cứng cây. Ngăn ngừa nấm bệnh. Tăng hiệu quả thuốc

Liên hệ để biết giá

Chuyên trị khuẩn phổ rộng. Đặc trị bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên lúa, sương mai trên cà chua

Gói 1kg
Liên hệ để biết giá

Chuyên tạo mầm hoa. Vọt bông. Chống nghẹt trái. Chống chai đầu hoa

Liên hệ để biết giá

Khắc tinh phytop, ngăn ngừa nấm - khuẩn. Cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, cố định đạm. Giải độc, tăng đậu trái, đẹp trái

Liên hệ để biết giá

Cải tạo đất, nâng pH. Đối kháng nấm bệnh gây hại. Phân huỷ độc tố, phèn, mặn, hữu cơ.

Liên hệ để biết giá

Đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa. Chuyên trị nấm phổ rộng.

Liên hệ để biết giá

Đối kháng vi khuẩn & nấm gây bệnh Ủ phân & phục hồi cây bị stress

Liên hệ để biết giá

Phân giải thuốc sâu & thuốc bvtv tồn dư trong đất. Phân giải paclobutrazol & thuốc cỏ tồn dư trong đất. Xử lý đất trước khi trồng trọt.