Liên hệ giá - 038 859 5788

Hàm lượng Oligo Chitosan: 3.5%

Liên hệ giá - 038 859 5788

Đặc trị sâu, đuổi bướm

Liên hệ giá - 038 859 5788

Dày lá - Nở bụi - Cứng cây - Tăng hiệu quả thuốc

Liên hệ giá - 038 859 5788

Rửa bông - Ức chế Ethylene Chống rụng do Ethylene Tăng hiệu lực thuốc

Liên hệ giá - 038 859 5788

Chuyên trị khuẩn phổ rộng. Đặc trị bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên lúa, sương mai trên cà chua

Liên hệ giá - 038 859 5788

Tạo mầm hoa, kích ra hoa đồng loạt - Không gây cháy lá, rụng lá- Không chai đầu hoa, không gây nám trái - Cam kết không chứa paclobutrazol - Không chứa clorua

Liên hệ giá - 038 859 5788

Chuyên trị nấm phổ rộng. Tiếp xúc - Nội hấp - Thấm sâu - Kéo dài.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Đối kháng vi khuẩn & nấm gây bệnh Ủ phân & phục hồi cây bị stress

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp cân bằng pH cho đất. Chuyên dùng cho đất pH thấp, đất chua & đất phèn

Liên hệ giá - 038 859 5788

Khắc tinh cỏ không chọn lọc. Lưu dẫn tận gốc - Không hại đất - Không hư cây

Liên hệ giá - 038 859 5788

Khắc tinh cỏ không chọn lọc. Hỗ trợ thuốc cỏ chết tận gốc - Không sót mọi loại cỏ - Không hại đất - Không hư cây

Liên hệ giá - 038 859 5788

Rộ hoa đồng loạt - Chống nghẹt bông. Chống rụng bông trắng & đánh thức mầm bông khi gặp mưa