Liên hệ giá - 038 859 5788

Cơ chế đóng băng rễ - Già rễ - Chống rớt lá chân

Liên hệ giá - 038 859 5788

Kéo đọt như tên lửa. Kéo đọt bất chấp mọi thời tiết

Liên hệ giá - 038 859 5788

Kéo đọt như tên lửa Kéo đọt bất chấp mọi thời tiết

Liên hệ giá - 038 859 5788

Chuyên gia sửa trái, chống rụng sinh lý bông & trái, không cần thụ phấn tay

Liên hệ giá - 038 859 5788

Sản phẩm chuyên xử lý hoa nghịch vụ ra hoa tập trung, phân hóa mầm hoa. Không rớt lá chân - không lo vàng lá.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Xanh cây - dày lá - nâng pH

Liên hệ giá - 038 859 5788

Ngăn ngừa nứt thân xì mủ. Tạo miễn dịch - ngăn ngừa thối rễ. Tăng hiệu quả thuốc bệnh. Lân lưu dẫn 2 chiều làm bông

Liên hệ giá - 038 859 5788

Dính như sam. Vua bám dính - Vua loang trái

Liên hệ giá - 038 859 5788

Tạo mầm hoa đồng loạt. Không gây cháy lá, rụng lá. Không chai đầu hoa, không gây nám trái. Cam kết không chưa Paclobutrazol, không chứa Clorua

Liên hệ giá - 038 859 5788

Tạo mầm hoa (mắt cua) Phá miên trạng & chuyên nghịch vụ Không rớt lá chân - Không suy cây - Không vàng lá

Liên hệ giá - 038 859 5788

Không lo cháy lá - xì mủ khi nuôi trái. Không lo sượng trái - Gây chua đất khi bón. Lá xanh bóng khoẻ

Liên hệ giá - 038 859 5788

Tanixa Tiết Mát - Tạo Tiết Bông Nhân Tạo