QUY TRÌNH LÀM BÔNG, NUÔI TRÁI TRÊN CÂY CAM SÀNH ĐỘC QUYỀN TANIXA

QUY TRÌNH LÀM BÔNG, NUÔI TRÁI TRÊN CÂY CAM SÀNH ĐỘC QUYỀN TANIXA

Giải pháp

Liều dùng Sản phẩm Cách phun

Gợi ý

Làm bông không cần phá lá/ra bông nhanh, cực mạnh/không lo khô đầu, chết nhánh nhện, nhánh chà, nhánh mang trái Áp dụng thay cử phá lá:

– Lần 1: Phun 2kg Flower Max/200 lít nước. Kết hợp tưới góc bằng 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max cho 200 lít nước

– Lần 2: (sau lần 1 từ 5-7 ngày) Phun 1kg Flower Max/200 lít nước. Kết hợp tưới góc bằng 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max cho 200 lít nước

Tanixa Flower Max

Phun đều tán cây

Thay thế phá lá, ủ mầm thông thường.

Thay thế rửa rễ, kích rễ thông thường.

Vermi Max + Ligno Max

Tưới gốc

Phá lá không rớt hoặc rớt nhưng vẫn không ra bông – Lần 1: Phun 2kg Flower Max/200 lít nước. Kết hợp tưới góc bằng 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max cho 200 lít nước

– Lần 2: (sau lần 1 từ 5-7 ngày) Phun 1kg Flower Max/200 lít nước. Kết hợp tưới góc bằng 0,5 lít Vermi Max + 0,5 kg Ligno Max cho 200 lít nước

Tanixa Flower Max

Phun đều tán cây

Bắt đầu sử dụng khi mầm hoa đã thấy rõ. Có thể kết hợp 250ml Amino Max/200 lít nước để kéo bông

Vermi Max + Ligno Max

Tưới gốc

Chống sổ mũi nước, sáng bông, cuốn bông khỏe/chống rụng bông trắng/duy trì tính hiệu ra bông liên tục  Định kỳ 5-7 ngày. Phun 500ml Silver Max + 250ml Boka Max/200 lít nước

Silver Max + Boka Max

Phun lên bông và lên tán lá

Chống rụng trái non, lớn trái 250ml Cabo Max + 250ml Amino Max/200 lít nước

Cabo Max + Amino Max

Phun đều tán lá

Có thể phun mọi giai đoạn.

Kết hợp tưới gốc 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max hiệu quả sẽ cao hơn

Đóng băng đọt 15 ngày 5ml Silka Max + 5ml Tanixa Protek Max/lít nước

Silka Max + Tanixa Protek Max

Phun đều tán lá

Áp dụng khi cơi đọt 1-2mm
Thúc cơi mạnh, đều/lớn gốc/chột ghép liền lạc, thẳng 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max/ 200 lít nước

Vermi Max + Ligno Max

Tưới gốc

Tưới định kỳ 1 tháng/lần Thúc to gốc: tưới trước bấm đọt, lãi lá 1-2 ngày
Lụa lá đồng loạt, nhanh 2ml Silka Max+ 1ml Tanixa Protek Max/lít nước

Silka Max + Tanixa Protek Max

Phun đều tán lá

Áp dụng khi lá bánh tẻ, gần lụa
Dày lá, xanh lá 2ml Vermi Max

Vermi Max

Phun đều tán lá Phun mọi giai đoạn

Nếu kết hợp tưới gốc bằng Vermi Max + Ligno Max thì hiệu quả thần tốc

Ghẻ lá, ghẻ trái/

Rong gốc/ Nấm bệnh

2ml Clear Max/lít nước

Clear Max

Phun đều tán lá, trái, gốc

Có thể kết hợp 2ml Vermi Max/lít nước giúp dày lá, xanh lá.

Pha Vermi Max với nước trước sau đó pha Clear Max

To trái, ngọt, cơm trái lên màu đẹp 1kg Tobu Max/200 lít nước

Tobu Max

Phun lên lá, lên trái

Phun trước thu hoạch 15-30 ngày
Trái nhiều nước, nặng/ không sợ bô, sồ trái 250ml Amino Max + 5 gói Tanixa Nano Max/200 lít nước

Tanixa Nano Max + Amino Max

Phun lên lá, lên trái

Áp dụng khi trái bằng trái chanh (đường kính 3-5mm)
Chống nám nắng trái/ Xanh trái, đẹp màu 1ml Silka Max + 1ml Oliga Max Gold/lít nước

Silka Max + Oliga Max Gold

Phun lên lá, lên trái

Cập nhật lúc 15:44 - 13/10/2022
5/5 - (1 bình chọn
Bài Viết Cùng Chủ Đề