QUY TRÌNH LÀM BÔNG NUÔI TRÁI SẦU RIÊNG ĐỘC QUYỀN TANIXA

QUY TRÌNH LÀM BÔNG NUÔI TRÁI SẦU RIÊNG ĐỘC QUYỀN TANIXA

Giải pháp

Liều dùng Sản phẩm Cách phun

Gợi ý

Ra mắt cua đồng loạt, rút ngắn thời gian đậy mủ, không sợ mưa khi làm bông. Áp dụng sau cử cuối Paclobutrazol 5-7 ngày

– Lần 1: 2kg Flower Max/ 200 lít nước

– Lần 2 (sau lần 1 5-7 ngày): 1kg Flower Max/200 lít nước

Tanixa Flower Max

Phun thân, phun phủ tán

Thay thế rước mắt cua thông thường
Nghẹn mắt cua (trên 1 tháng), mắt cua ra không đều, mưa nhiều khiến mắt cua khó ra Dở màng phủ, tưới nhẹ 5 phút

Đậy màng phủ lại. Phun thân, tán lá ngay.

– Lần 1: 2kg Flower Max/200 lít nước

– Lần 2 (sau lần 1 từ 5-7 ngày): 1kg Flower Max/200 lít nước

Tanixa Flower Max

Phun thân, phun phủ tán

 
Rửa bông, sáng bông, kích thích tín hiệu làm bông 1ml Silver Max + 1ml Boka Max/1 lít nước (5-7 ngày phun 1 lần)

Nếu bông ra nhiều nhưng bị đen do nấm khuẩn, 2ml Silver Max + 1ml Boka Max/1 lít nước

Silver Max + Boka Max

Phun bông, phun phủ tán

Thay thế thuốc nấm, khuẩn và Bo thông thường

Nếu muốn bông ra nhanh và mập, pha thêm 1ml Amino Max/1 lít nước

Thay thế Paclobutrazol – Lần 1: (thay thế cử Paclobutrazol) – 1,5 lít Chadot Max/200 lít nước phun thân, phủ tàn

– Lần 2: (cách lần 1 từ 5-7 ngày) – 1,5 lít Chadot Max/200 lít nước phun thân, phủ tàn

– Lần 3: (cách lần 2 từ 5-7 ngày) – 2kg Flower Max/200 lít nước

– Lần 4: (cách lần 2 từ 5-7 ngày) – 1kg Flower Max/200 lít nước

Chadot Max + Flower Max

Phun thân, phun phủ tán

Cử 2 tạo mầm nên xài liều 1kg MKP + 1kg 10-60-10 hoặc 10-50-10/200 lít nước

Dằn lân gốc nên tăng lên để tăng hiệu quả phân hóa mầm hoa nhất là khi làm bông gặp mưa nhiều

Dày lá, hạn chế rầy đánh, hạn chế nấm bệnh lá, kéo đọt nhanh Phun lá từ 7-15 ngày 500ml Vermi Max/200 lít nước (5 ngày thấy hiệu quả thần tốc)

Vermi Max

Phun phủ tán lá

Vermi Max nếu đi chung sâu, bệnh thì pha Vermi Max trước tiên vào phuy đầy nước. Sau đó pha các sản phẩm khác nếu đi kèm
Bẻ gãy độc tố Paclobutrazol

Giải quyết rụng sinh lý do cây suy

Thúc cơi, nung gốc

0,5 lít Vermi Max + 0,5-1kg Ligno Max/200 lít nước

Vermi Max + Ligno Max

Tưới gốc

Nếu có điều kiện,sau khi dỡ màng phủ, phun tán lá 0,5 lít Vermi Max /200 lít nước kết hợp tưới gốc Vermi Max, Ligno Max giúp cây đi cơi nhanh, loại bỏ độc tố Paclobutrazol, chữa rối loạn sinh lý
Đóng băng đọt 15 ngày 2ml Silka Max + 1ml Tanixa Protek Max

Silka Max + Tanixa Protek Max

Phun phủ tán lá

Áp dụng cho lá mũi giáo 1-2 phân
Già lá nhanh cấp tốc

2ml Silka Max + 1ml Tanixa Protek Max

Silka Max + Tanixa Protek Max

Phun phủ tán lá

Áp dụng cho lá lụa
Tẩy rửa rong rêu 2ml Clear Max phun thân, lá

Clear Max

Phun thân, tán lá

Phun khi có nắng
Nấm bệnh – Trị bệnh: 2 chai 500ml Clear Max/3 phuy 200 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày, tiêu diệt nấm khuẩn triệt để

– Phun phòng: 1 chai 500ml Clear Max/3 phuy 200 lít nước

Clear Max

Phun tán lá

Không áp dụng cho giai đoạn mắt cua
To trái, ngọt trái, ruột vàng 1kg Tobu Max/200 lít nước

Tobu Max

Phun tán lá, phun trái

Tầm 1 tháng trước thu hoạch
Chống rụng trái non, lớn trái

Chống bể gai, nứt cuống

1ml CaBo Max + 1ml Amino Max/1 lít nước

CaBo Max + Amino Max

Phun tán lá, phun trái

Mọi giai đoạn
Sửa trái tròn đều Sửa trước khi trái 45 ngày

5 gói Tanixa Nano Max + 250ml Amino Max/200 lít nước

Tanixa Nano Max + Amino Max

Phun tán lá, phun trái

Sửa trước khi trái 45 ngày đảm bảo hiệu quả
Xanh gai Trái được khoảng 1,5 – 2 tháng trở về sau 1ml Silka Max + 1ml Oliga Max Gold/1 lít nước

Silka Max + Oliga Max Gold

Phun tán lá, phun trái

 
Cập nhật lúc 13:13 - 06/10/2022
5/5 - (1 bình chọn
Bài Viết Cùng Chủ Đề