BÍ QUYẾT CANH TÁC SẦU RIÊNG SẠCH

Để canh tác sầu riêng sạch bà con cần lưu ý những vấn đề sau đây

– Không được nóng vội

– Không thần thánh hóa phân hữu cơ hay phân vô cơ. Mỗi sản phẩm đóng 1 vai trò

– Giải quyết các vấn đề của đất trồng trước

– Quản lý mật độ sâu, bệnh về ngưỡng an toàn

– Sử dụng vi sinh khi mật độ đã về ngưỡng an toàn

– Rải phân hay hòa loãng tưới

– Cho ăn nhiều lần, mỗi lần ăn ít (Bón phân nhiều lần, mỗi lần bón ở số lượng ít, vừa đủ)

Từ sự tư duy theo hướng trên, kết quả nhận được cho vườn sầu riêng của bà con là:

– Đất xốp, có trùn, pH luôn cao

– Vườn không lo xì mủ, mọt đục cành, nấm bệnh

– Chi phí thuốc bệnh giảm 50-70%

– Chi phí thuốc sâu giảm 50-70%

– Chi phí phân bón gốc giảm 50%

– Sức khỏe nông dân canh tác không bị ảnh hưởng

– Sầu riêng an toàn, không dư lượng

– Chất lượng trái vẫn ngon và đảm bảo để tiêu thụ

GIẢN ĐỒ CANH TÁC SẦU RIÊNG SẠCH TANIXA

Giai đoạn
Đi cơiGià lá
Thời gian45 ngày21 ngày
Mục tiêu- Đi cơi mạnh và đều vườn, đều cả cây
- Đảm bảo cây không bị bệnh, cây khỏe
- Dàn lá khỏe bóng đẹp, sạch rong rêu - đốm rong
- pH đất đảm bảo - Đất xốp
- Già đều cây
- Lá xanh, bóng khỏe
- Cây không đi đọt lọt chọt
Sản phẩm- Ben Sol V (4-5kg/gốc)
- Vermi Max - Ligno Max (0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max/200 lít nước, tưới gốc 20-30 lít/cây)

(7 ngày sau)
- 1kg Tanixa Kedo Max (loại bón gốc) (5-7 ngày
sau), nếu đi theo béc tưới giảm 50%, chia 2 lần
tưới cách nhau 7 ngày hiệu quả sẽ cao hơn

- Phân lân nung chảy (nếu làm bông thì 4-5kg/gốc - 2kg lân nung chảy = 1kg vôi, lân nung chảy nâng pH đất)

- Vermi Max + Tanixa Kedo Max (loại bón lá) (0,5 lít Vermi Max + 0,25kg Tanixa Kedo Max (loại bón lá)/200 lít nước, phun lá, lặp lại 2 lần cách nhau 7 ngày)

- Feed Max + Tanixa Xudu Max (phun rầy 7-10
ngày)

- DAP (cặp lá thứ 2 mở) (1kg DAP/gốc)

- Clear Max (khi lá vào lụa - 1-2ml/1 lít nước phun kỹ như rửa xe, lượng nước gấp 1,5 lần phun rầy)

Lưu ý:
- Khi kéo cơi lưu ý rầy, nên đổi gốc thuốc và xua đuổi rầy bằng Tanixa Xudu Max

- pH đất khi kéo cơi ≥ 5 thì cơi dễ ra đều vườn
- 125ml Tanixa Stick Max + 1kg Tanixa MKP + 0,5kg Tanixa 10-50-10/200 lít (phun khi cặp lá thứ 2 vào lụa)

- 7 ngày sau: 125ml Tanixa Stick Max + 1,5kg Tanixa MKP + 0,5kg Tanixa 10-50-10/ 200 lít nước
Dưới gốc: 0,7-1kg Tanixa Kama (tùy theo
địa hình và tuổi cây)

- Trước đậy mủ 2 ngày: 0,3kg Tanixa Kama +0,1kg DAP/gốc

Lưu ý:
- Nếu thấy đọt mở không đều có thể áp dụng bài
sau: 500ml Silka Max + 500ml Tanixa Protek Max/200 lít nước

- Những cây đầu bờ hay giáp kênh hay líp cát thì phải dằn Tanixa Kama kĩ và cao hơn những vị trí khác trong vườn

- Kiểm tra pH đất kỹ trước khi làm bông. Nếu pH thấp nên tưới vôi hay tưới Tanixa Cal Mag TE (mỗi gốc 100-200ml/gốc ngày cữ phun làm già lá)
Giai đoạnỨc chế - Tạo mầm - Kích bông nhẹKích bông
Thời gian14 ngày10 ngày
Mục tiêu- Tạo khô hạn để hình thành mầm (đậy mủ)
- Ức chế Gibberellin liên tục để cây chuyển mình sinh sản
- Mầm chạy dọc đều cành chính
Lưu ý:
- Khô hạn là yếu tố quan trọng để hình thành mầm. Làm nghịch vụ mưa nhiều phải đậy mủ. Các mô phải xẻ hộc thoát nước tốt
- Mùa thuận thì siết nước
- Kích để mầm phát triển nhanh thành bông
- Ức chế Gibberellin để mầm phát triển thành bông liên tục
- Ẩm nhẹ để cây quang hợp, thúc bông ra đều
- Cấp dinh dưỡng để mầm thành bông
- Tạo mầm bổ sung để bông ra đều cây
Sản phẩm- Lần 1: 1 lít Chadot Max + 2kg Tanixa MKP + 0,5kg Tanixa 10-50-10/200 lít nước (phun lá ngoài)

Ngày thứ 5 cắt nhau

- Lần 2: 6 ngày sau lần 1: 1 lít Chadot Max + 2kg Tanixa MKP + 0,5kg Tanixa 10-50-10/200 lít nước (phun lá ngoài)

- Lần 3: 6 ngày sau: 1 lít Chadot Max + 2kg Tanixa MKP + 0,5kg Tanixa 10-50-10/200 lít nước (phun lá trong và ngoài)

Lưu ý: Có thể sử dụng Tanixa TE 6-30-30 thay thế hỗn hợp MKP và Tanixa 10-50-10)
- Lần 1: 4 ngày sau lần 3 của ức chế - tạo mầm: 2kg Tanixa Flower Max/200 lít nước (phun lá trong và ngoài)

- Lần 2: 5 ngày sau: 250ml Koru Max + 250 ml Silver Max + 250 ml Boka Max/200 lít nước (phun rà thân)

Lưu ý: Chỉ kích lần 2 nếu thấy mầm đang ra đều và thành bông nhanh. Nếu gặp mưa nhiều nên lặp lại lần 1 rồi kích lần 2 cho an toàn
Giai đoạnNuôi bông - Kéo đọtChuẩn bị xổ nhuỵ
Thời gian35 ngày10 ngày
Mục tiêu- Nuôi bông mập, khỏe
- Chống rụng bông do sinh lý - dinh dưỡng - nấm bệnh
- Phục hồi cây - kéo đọt
- Tỉa bông
- Già đọt, già lá, tránh đi cơi lúc xổ nhụy
- Tăng cường khả năng thụ phấn
Sản phẩmĐi cơi

- Lần 1: RảI Ben Sol V 4 kg/gốc

- Lần 2: 5 ngày sau: 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg
Ligno Max /200 lít nước, tưới gốc, mỗi cây 20 đến 30 lít

- Lần 3: 7 ngày sau

+ 1kg Tanixa Kedo Max (loại bón gốc) + 0,5kg DAP/gốc

+ 0,5 lít Vermi Max + 0,25kg Tanxa Kedo Max (loại bón lá)/200 lít nước

- Lần 4: 7 ngày sau:

+ 0,5kg Tanixa Kedo Max (loại bón gốc) + 200g
Tanixa Plus Cal Mag TE/gốc

+ 0,5 lít Vermi Max + 0,25kg Tanxa Kedo Max
(loại bón lá)/200 lít nước

Dưỡng bông

- 200ml Silver Max Gold + 200ml Boka Max + 200ml Amino Max + 200 ml Tanixa Bio Que/ 200 lít nước, phun định kì 7-10 ngày (phun lên bông và lá)
- Lần 1: (10 ngày trước xổ nhụy)

Phun lá: 1 kg Tanixa MKP + 500ml Silka Max + 500ml Tanixa Protek Max/200 lít nước

200ml Silver Max Gold + 200ml Boka Max + 200ml Amino Max + 200ml Tanixa Bio Que/200 lít nước, phun định kỳ

300-500g Tanixa Kama/gốc, 7 ngày trước xổ nhụy

- Lần 2: 5 ngày sau

+ 200ml Silver Max Gold + 200ml Tanixa
Bio Que + 200ml Boka Max + 200ml Koru
Max + 200ml Oliga Max Gold/200 lít nước

Lưu ý: Lần 2 phun để:

+ Không cần thụ phấn tay

+ Tăng đậu trái
Giai đoạnXổ nhuỵNuôi trái non
Thời gian7 - 10 ngày30 ngày tính từ lúc xổ nhuỵ
Mục tiêu- Giữ độ ẩm - tưới ẩm nhẹ
- Tăng đậu tối đa
- Hạn chế tối đa méo trái do thụ phấn
- Tiết kiệm công thụ phấn
- Giữ độ ẩm - tưới ẩm nhẹ
- Chống rụng tối đa
- Hạn chế tối đa méo trái (không sửa trái bằng Paclobutrazol)
Sản phẩm- Ém đọt - phủ ngoài lá (quan sát thấy đỉnh đọt đứng là ém đọt)

+ Phun phủ lá ngoài: 1 kg Tanixa MKP + 500ml Silka Max + 500ml Tanixa Protek Max/200 lít nước (7-10 ngày/lần)

- Xổ nhụy 50-70%

200ml Silver Max Gold + 200ml Tanixa Bio Que + 200ml Boka Max + 250ml Koru Max + 200ml Oliga Max Gold/200 lít nước, phun bông

Lưu ý: Bài này không sợ tổn cây. Bài này vừa tăng đậu, chống méo trái do thụ phấn, không cần thụ phấn tay và chống rụng
- Ém đọt - phủ ngoài lá (quan sát thấy đỉnh đọt đứng là ém đọt)

+ Dằn gốc 300 gram Tanixa Kama/gốc sau khi xổ nhụy 7 ngày

+ Phun phủ lá ngoài: 1 kg Tanixa MKP + 500ml Silka Max + 500ml Tanixa Protek Max/200 lít nước (7-10 ngày/lần)

- Sửa trái-chống rụng sinh lý:

200ml Silver Max Gold + 200ml Tanixa Bio Que + 200ml Boka Max + 200ml Koru Max + 200ml Oliga Max Gold/200 lít nước, phun định kỳ 7 ngày/lần, phun trái

Lưu ý: Khi trái dảnh lên thì không cần xài Boka Max, chuyển sang Cabo Max

- Giai đoạn sau 15 ngày xổ nhụy nên tưới 100-200ml Tanixa Cal Mag TE/gốc để hạn chế rụng do dàn lá bị kiệt sức do hấp thu dinh dưỡng nuôi trái

- Giai đoạn này lượng nước tưới tăng từ từ để tránh gây rụng và sốc cây

- Tùy từng vị trí đất mà lượng tưới điều chỉnh khác nhau.
Giai đoạnThúc trái lớn (Ri 6)Thúc trái lớn (Mongthong)
Thời gian30-60 ngày (tính từ xổ nhụy)30-80 ngày (tính từ xổ nhụy)
Mục tiêu- Thúc trái lớn - tưới tăng dần
- Tăng trọng lượng và kích thước tối đa
- Chống méo trái do cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và bông
- Thời gian trái lớn tối đa: 30 ngày
- Rửa vườn hạn chế nấm bệnh - Clear Max và cho dàn lá khỏe đỡ suy cây khi nuôi trái
- Thúc trái lớn - tưới tăng dần
- Tăng trọng lượng và kích thước tối đa
- Chống méo trái do cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và bông
- Thời gian trái lớn tối đa: 50 ngày
- Rửa vườn hạn chế nấm bệnh - Clear Max và cho dàn lá khỏe đỡ suy cây khi nuôi trái.
Sản phẩm- Ém đọt - phủ ngoài lá (quan sát thấy đỉnh đọt đứng là ém đọt)

+ Phun lá phủ ngoài 1 kg Tanixa MKP + 500ml Silka Max + 500ml Tanixa Protek Max/200 lít nước (7-10 ngày/lần)

- Nuôi trái/gốc:

Đối với Ri 6: (ngày thứ 30 sau xổ nhụy)

+ Rải Ben Sol V 4kg/gốc (chia 2 lần rải - cách nhau 10 ngày)

+ 2 ngày sau: Tưới 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max/200 lít nước, 20-30 lít/gốc

+ 2 ngày sau: 100g Tanixa Green Max/gốc (lặp lại 7-10 ngày/lần tăng dần phân lên theo tỉ lệ 200-300-500-700-1000g)

- Rửa vườn - 1ml Clear Max/200 lít nước - phun rửa sạch sẽ (giai đoạn trái 45 ngày)
- Ém đọt - phủ ngoài lá (quan sát thấy đỉnh đọt đứng là ém đọt)

+ Phun lá phủ ngoài 1 kg Tanixa MKP + 500ml Silka Max + 500ml Tanixa Protek Max/200 lít

- Nuôi trái/gốc:

Đối với Monghthong: (ngày thứ 30 sau xổ
nhụy)

+ Rải Ben Sol V 1kg/gốc (chia 2 lần rải - cách nhau 10 ngày)

+ 2 ngày sau: Tưới 0,5 lít Vermi Max + 0,5kg Ligno Max/500 lít nước, 20-30 lít/gốc

+ 2 ngày sau: 100g Tanixa Green Max/gốc (lặp lại 7-10 ngày/lần)

- Rửa vườn - 1ml Clear Max/200 lít nước - phun rửa sạch sẽ (giai đoạn trái 45 ngày)

+ 7 ngày sau: 200g Tanixa Green Max/gốc
(lặp lại 7-10 ngày/lần)
Giai đoạnThúc trái lớn (Mongthong)Tăng cảm quan
Thời gian60-90 ngày (tính từ xổ nhụy và theo Ri 6 - Mongthong sau 15 ngày)60-90 ngày (tính từ xổ nhụy và theo Ri 6 - Mongthong sau 15 ngày)
Mục tiêu- Thúc trái lớn thêm - trước 15 ngày thu hoạch
tưới giảm lại
- Tăng chất lượng cảm quan trái:
Xanh gai
Vỏ mỏng
Ruột màu đẹp-cơm vàng-mùi thơm
- Hạn chế tối đa dàn lá suy khi trái chín
Sản phẩm- Ém đọt - phủ ngoài lá (quan sát thấy đỉnh đọt đứng là ém đọt)

+ Phun lá phủ ngoài 1 kg Tanixa MKP + 500ml Silka Max + 500ml Tanixa Protek Max/200 lít nước (7-10 ngày/lần)

- Nuôi trái/gốc:

Đối với Monghthong: (ngày thứ 45 sau xổ nhụy)

+ Rải Ben Sol V 1kg/gốc (chia 2 lần rải - cách nhau 10 ngày)

+ 2 ngày sau: 300g Tanixa Green Max/gốc (lặp lại 7-10 ngày/lần)

- Rửa vườn - 1ml Clear Max/200 lít nước - phun rửa sạch sẽ (giai đoạn trái 45 ngày)
- Phun trái, lá: 200 gram Tobu Max/200 lít nước

+ Ri 6: 60, 70, 80 ngày sau xổ nhụy

+ Mongthong: 80, 90, 100 ngày sau xổ nhụy

- Rải 0,5 kg-1 kg Tanixa Fruit Max/gốc

+ Ri 6: 70 ngày

+ Mongthong: 90 ngày

Nhóm dưỡng trái

 • Tanixa Fruit Max
 • Tanixa Plus Cal Mag TE
 • Tanixa TE Green Max
 • Tobu Max
 • Tanixa Cal Mag TE
Liên hệ giá - 038 859 5788

Không suy cây khi trái chín - Nặng ký - Không sượng - Ruột đẹp - Vị ngọt - Mùi thơm

Liên hệ giá - 038 859 5788

Xanh cây - dày lá - nâng pH

Liên hệ giá - 038 859 5788

Cung cấp Nano Amino axit dễ hấp thu nhất cho cây trồng

Liên hệ giá - 038 859 5788

To trái - củ to - vào hạt - chắc hạt - ngọt trái - đẹp ruột - vỏ đẹp - tối đa năng suất

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp cân bằng pH cho đất. Chuyên dùng cho đất pH thấp, đất chua & đất phèn

Nhóm bệnh

 • Tanixa Bio Que
 • Clear Max Tanixa
 • Bio TB4
 • Vermi Max
 • Silver Max Gold
Liên hệ giá - 038 859 5788

Chuyên trị nấm phổ rộng. Tiếp xúc - Nội hấp - Thấm sâu - Kéo dài.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Rửa vườn - Sạch rong rêu - Sạch nấm bệnh - Hiệu quả nhanh - Không bị tái - Không để lại màu

Liên hệ giá - 038 859 5788

Đối kháng vi khuẩn & nấm gây bệnh Ủ phân & phục hồi cây bị stress

Liên hệ giá - 038 859 5788

Dịch trùn quế lên men vi sinh TANIXA - Nano vi lượng - Nano Chitosan - Tổ hợp vi sinh hơn 80 chủng - USA chuyển giao

Liên hệ giá - 038 859 5788

Chuyên trị khuẩn phổ rộng. Đặc trị bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên lúa, sương mai trên cà chua

Nhóm côn trùng

 • Cabo Max
 • Tanixa Xudu Max
 • Viruka Max Tanixa
 • Bio BTK
 • Tanixa Bio Feed
 • Rolex Max Gold
 • Feed Max
Liên hệ giá - 038 859 5788

Hạn chế ruồi vàng đục trái & côn trùng chích hút. Chống rụng hoa, trái non, nứt trái, thối trái. Tăng hiệu lực thuốc, tăng kí, nặng trái.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Ngăn ngừa bướm, nhện, rầy, bọ trĩ. Tăng hiệu lực thuốc.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp cho bệnh khảm, đầu lân, gù đầu & Virus hại cây trồng.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp sinh học trên sâu kháng. Độc tố đường ăn.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp sinh học kiểm soát rầy, nhện, rệp sáp, sâu kháng - Độc tố đường ăn, nấm kí sinh

Liên hệ giá - 038 859 5788

Đặc trị sâu, đuổi bướm

Liên hệ giá - 038 859 5788

Đặc trị rầy, bọ trĩ, nhện, rệp sáp

Nhóm đất

 • Ben Sol
 • Vermi Max
Liên hệ giá - 038 859 5788

Nâng pH đất, phá đất nén dẽ, xốp đất. Bẻ gãy độc tố Paclobutrazol, thuốc BVTV tồn dư. Hạn chế nứt thân xì mủ, cháy lá, chạy dây, héo rũ.  

Liên hệ giá - 038 859 5788

Dịch trùn quế lên men vi sinh TANIXA - Nano vi lượng - Nano Chitosan - Tổ hợp vi sinh hơn 80 chủng - USA chuyển giao

Nhóm nuôi bông, đậu trái – sửa trái

 • Silver Max
 • Oliga Max Gold
 • Koru Max
 • Cabo Max
 • Boka Max
 • Amino Max
Liên hệ giá - 038 859 5788

Rửa bông - Ức chế Ethylene Chống rụng do Ethylene Tăng hiệu lực thuốc

Liên hệ giá - 038 859 5788

Kích rễ. Ức chế tuyến trùng. Ức chế nấm Phytopthora. Ngăn ngừa vàng lá thối rễ tái phát. Tăng hiệu quả thuốc rầy, nhện, bọ trĩ. Ngâm ủ giống.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Chuyên gia sửa trái, chống rụng sinh lý bông & trái, không cần thụ phấn tay

Liên hệ giá - 038 859 5788

Hạn chế ruồi vàng đục trái & côn trùng chích hút. Chống rụng hoa, trái non, nứt trái, thối trái. Tăng hiệu lực thuốc, tăng kí, nặng trái.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Tăng đậu trái, nuôi dưỡng hạt phấn, trổ đồng loạt. Hạn chế rụng hoa & trái non, đẹp trái, chắc hạt. Hạn chế hiện tượng thiếu bo trên cây trồng

Liên hệ giá - 038 859 5788

Cung cấp Nano Amino axit dễ hấp thu nhất cho cây trồng

Nhóm làm bông

 • Tanixa Protek Max
 • Stick Max
 • Tanixa MKP
 • Tanixa 10-50-10
 • Silka Max
 • Chadot Max Tanixa
 • Flower Max
 • Tanixa 6-30-30
 • Tanixa KAMA
Liên hệ giá - 038 859 5788

Ngăn ngừa nứt thân xì mủ. Tạo miễn dịch - ngăn ngừa thối rễ. Tăng hiệu quả thuốc bệnh. Lân lưu dẫn 2 chiều làm bông

Liên hệ giá - 038 859 5788

Dính như sam. Vua bám dính - Vua loang trái

Liên hệ giá - 038 859 5788

Sản phẩm chuyên xử lý hoa nghịch vụ ra hoa tập trung, phân hóa mầm hoa. Không rớt lá chân - không lo vàng lá.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Tạo mầm hoa, kích ra hoa đồng loạt - Không gây cháy lá, rụng lá- Không chai đầu hoa, không gây nám trái - Cam kết không chứa paclobutrazol - Không chứa clorua

Liên hệ giá - 038 859 5788

Dày lá - Nở bụi - Cứng cây - Tăng hiệu quả thuốc

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp làm bông thay thế paclobutrazol số 1. Không suy cây, ra bông khoẻ. Tiết kiệm 30-50% chi phí phân thuốc.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Rộ hoa đồng loạt - Chống nghẹt bông. Chống rụng bông trắng & đánh thức mầm bông khi gặp mưa

Liên hệ giá - 038 859 5788

Tạo mầm hoa (mắt cua) Phá miên trạng & chuyên nghịch vụ Không rớt lá chân - Không suy cây - Không vàng lá

Liên hệ giá - 038 859 5788

Cơ chế đóng băng rễ - Già rễ - Chống rớt lá chân

Nhóm đi đọt – phục hồi

 • Tanixa Plus Cal Mag TE
 • Tanixa Kedo Max
 • Ben Sol V
 • Tanixa Cal Mag TE
 • Fresh Max
 • Ligno Max
 • Oliga Max Gold
 • Vermi Max
Liên hệ giá - 038 859 5788

Xanh cây - dày lá - nâng pH

Liên hệ giá - 038 859 5788

Kéo đọt như tên lửa Kéo đọt bất chấp mọi thời tiết

Liên hệ giá - 038 859 5788

Nâng pH đất, phá đất nén dẽ, xốp đất. Bẻ gãy độc tố Paclobutrazol, thuốc BVTV tồn dư. Hạn chế nứt thân xì mủ, cháy lá, chạy dây, héo rũ.  

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giải pháp cân bằng pH cho đất. Chuyên dùng cho đất pH thấp, đất chua & đất phèn

Liên hệ giá - 038 859 5788

Giúp cây hết xoăn lá, khảm lá, trái không bị cong. Giải độc khi cây bị ngộ độc thuốc BVTV, phân bón.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Bung rễ cực mạnh, nở gốc. Cung cấp canxi dễ tiêu. Dày lá, phá vỡ đất nén dẽ - Hạ phèn, nâng pH, ổn định pH

Liên hệ giá - 038 859 5788

Kích rễ. Ức chế tuyến trùng. Ức chế nấm Phytopthora. Ngăn ngừa vàng lá thối rễ tái phát. Tăng hiệu quả thuốc rầy, nhện, bọ trĩ. Ngâm ủ giống.

Liên hệ giá - 038 859 5788

Dịch trùn quế lên men vi sinh TANIXA - Nano vi lượng - Nano Chitosan - Tổ hợp vi sinh hơn 80 chủng - USA chuyển giao

Cập nhật lúc 11:16 - 28/06/2023
5/5 - (1 bình chọn
Bài Viết Cùng Chủ Đề